วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ดูหนัง, interstellar, แล้วได้ศัพท์อะไรเกี่ยวกับวิทยาศาตร์บ้าง

          ดูหนัง interstellar เป็นเรื่องราวการดิ้นรนของมนุษย์ในการค้นหาโลกใหม่ เมื่อโลกเก่าใบนี้มันขาดสมดุลทางธรรมชาติจนถึงขั้นวิกฤต ถึงขนาดอากาศไม่สามารถหายใจได้ตามปกติ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ สร้างอาหารไม่ได้อีกต่อไป หน่วยงานหลักในการทำงานด้านค้นหาโลกใหม่คือ NASA เป็นผู้ดำเนินการส่งมนุษย์นักสำรวจ นักวิทยาศาตร์ นักบุกเบิก กลุ่มเล็กๆ ไปหาดาวเป้าหมาย ผ่านประตูแห่งการเวลาเพื่อย่นระยะเวลาในการเดินทาง ที่เรียกว่า รูหนอน (Wormhole)

อะตอม (atom) คือ หน่วยพื้นฐานของสสารปกติทั่วไปที่ประกอบจากนิวเคลียสเล็กๆ

บิ๊กแบง (Bigbang) คือ สภาวะเอกฐานที่จุดเริ่มต้นของเอกภพ

รูหนอน (Wormhole) คือ ท่อยาวๆ ของกาลอวกาศที่เชื่อมบริเวณต่างๆ ที่อยู่ห่างกันในเอกภพ รูหนอนอวกาศอาจเชื่อมไปสู่เอกภพคู่ขนานหรือเอกภพลูก (baby universe) และทำให้การท่องเวลามีความเป็นไปได้

สสารมืด (Dark matter) คือ สสารในกาแลคซี่ คลัสเตอร์ของกาแลคซี่และระหว่างคลัสเตอร์ของกาแลคซี่ต่างๆ ที่อาจไม่ถูกสังเกตุได้โดยตรง แต่สามารถถูกตรงจจับได้ด้วยอิทธิพลความโน้มถ่วงของมัน ประมาณกันว่า 90 เปอร์เซ็นของมวลของเอกภพอาจจะอยู่ในรูปของสสารมืด

ขอบฟ้าเหตุการณ์ (Event horrison) คือ ขอบเขตของหลุมดำ

ดาวนิวตรอน  (Neutron Star) คือ ดาวอุณหภูมิต่ำที่ทรงตัวอยู่ได้ด้วยแรงผลักระหว่างนิวตรอนที่มาจากหลักการกีดกัน

พัลซาร์ (Pulsar) คือ ดาวนิวตรอนที่หมุนรอบตัวเองซึ่งปล่อยพัลซ์ของคลื่นวิทยุออกมาอย่างสม่ำเสมอ

ทฤษฏีสัมพันธภาพทั่วไป (Ganeral relativity) คือ ทฤษฏีของไอน์สไตน์อิงอยู่กับแนวคิดที่ว่าปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ควรจะต้องมีเหมือนกันสำหรับผู้สังเกตุทุกๆ คนไม่ว่ากำลังเคลื่อนที่อย่างไรก็ตาม ทฤษฏีนี้อธิบายแรงโน้มถ่วงในรูปของความโค้งของกาลอวกาศสี่มิติ

ควอนตัม (Quantum) คือ หน่วยที่แบ่งแยกไม่ได้ที่คลื่นอาจถูกปล่อยออกมาหรือดูดกลืนเข้าไป

...อยู่ระหว่างการเขียน...

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

การเตรียมพิมพ์ Prepress
โปรแกรม refile เป็นโปรแกรมของค่ายโปรดักนามว่า Evo ทำการจัดการไฟล์งาน PDF ที่ติด Overprint และแปลงไฟล์ที่สมบูรณ์ให้เป็นไฟล์ Onebit .TIFF ส่งไฟล์เข้าเครื่องยิงเพลทต่อไป


เครื่องยิงเพลท
แผ่นเพลท

Block ใช้ปั๊มทองเค หรือปั๊มฟอยด์เงิน ลัษณะการใช้งานคล้ายการเขียนบนกระดาษคาบอร์น
เครื่องปั๊มทองเค และฟอยด์เงิน

ชิ้นงานที่ได้จากการปั๊มทองเคจะสวยงามดูหรา


วันนี้ขอเสนอคำศัพท์ด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (ไม่ได้ก๊อบปี้มาจากตำราเล่มใด เอามาจากการทำงานจริง) สำหรับสถาบันการศึกษาอย่ายึดตำราเล่มเดียวในการสอนเพราะมันไร้ประโยชน์ในโลกแห่งความจริง
กราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์มี 3 ระดับ คือ
1.ต้นทางเป็นผู้ออกแบบอาร์ต จัดวางบทความรูปภาพ
2. งานแม่พิมพ์หรือเพลท ซึ่งเป็นแผ่นสังกะสีสีเขียว หรือสีฟ้า มีความไวแสงที่ถูกยิงด้วย Laser ที่หมุนด้วยความเร็ว 900 รอบต่อนาที แล้วผ่านเครื่องอาบน้ำยา และล้างน้ำ ขั้นตอนนี้ได้รับงานต่อมาจากขั้น 1 เป็นผู้ตรวจความถูกต้อง ซึ่งไม่มีโอกาสให้ผิดพลาดเพราะความเสียหายจะเกิดขึ้นมีมูลค่าที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
3. ระดับงานพิมพ์รรับงานต่อมาจากงานเพลท ซึ่งแผ่นเพลทนี้ต้องเข้ากับระบบเครื่องพิมพ์ได้ เช่นงาน 4 สีมีเพลท 4 แผ่นเป็นสี C M Y K (สี Process) และมากกว่า 4 สีหรือสี Spot เรียกติดปากกันว่า PANTONE (สีพิเศษที่ผสมสำเร็จ ไม่ได้เกิดจากการผสมระหว่างการพิมพ์จากแม่สี CMYK)
-ขนาดกระดาษพิมพ์ สำหรับแท่นพิมพ์
15.5"x21.5 | 21.5x31" | 17.5x24" | 24.5x35" | 18x25" | 25x36" | 28x40" | 31x43"
-งานพิมพ์ 5สี 4สี 3สี 2สี 1สี
-วิธีเลย์ (Layout) กลับนอก กลับในตัว กลับตีลังกา ในกรณีไม่ใช่หนังสือทำได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator. ถ้าเป็นหนังสือมีโปรแกรม Layout ชื่อว่า Prep แต่ก่อนลงในโปรแกรมท Prep ต้องทำดัมมี่ Lay ก่อน โดยการพับกระดาษ เรโชเดียวกับหนังสือ พับบนลงล่าง ซ้ายไปขวา แล้วเขียนเลขหน้าเรียง แบบหนังสือเล่มจริง
-ขนาดเพลท (แม่พิมพ์)
ตัด4 ขนาด 650x550mm (นิยมใช้มาก) | ตัด2 พิเศษ (770x1030mm) | ตัด2 พิเศษ 790x1030mm | ตัด2 (29x36) | ตัด2 พิเศษ (800x1040mm)
-คลิปเปอร์ (เป็นระยะที่ตัวหนีบกระดาษของเครือ่งพิมพ์แต่ละโรงพิมพ์จับ ไม่เท่ากัน เช่น 2.5", 4cm ฯลฯ)
-ไลน์สกรีน (ระดับความละเอียดมีหน่วยเป็น Lpi เช่น 175Lpi) เราสามารถกำหนดได้โดยใช้โปรแกรม Rip ของ Kodak ชื่อว่า Evo
-ปรุ๊ปกระดาษ (Proof) ตัวอย่างงานเสมือนจริงก่อนคอนเฟิร์มพิมพ์
-รูปแบบเข้าเล่ม | เย็บมุงหลังคา | ไสกาว | เย็บกี่ 1 ยกต่อกี่ | เย็บกี่ 2 ยกต่อกี่
-ดำสี่เม็ด คือ สีดำที่เกิดจากการผสมแบบ Process CMYK เกิดเป็นสีดำไม่สนิท
-การทำ Spot UV คือการเคลือบเงาเฉพาะจุด วิธีการคือการ Draft จุดที่ต้องการด้วย Illustrator แล้วเติมสีดำสนิทลงไป โดยที่ Scale, Ratio งานทั้งหมดต้องเท่ากับงานต้นแบบบทความทั้งหมดโดย xsci

วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

BRICS 5 ประเทศพัฒนาเร็วร่วมมือก่อตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาแข่งกับ IMF

5 ประเทศกลุ่ม BRICS กลุ่มประเทศพัฒนาเร็ว
ภาพจาก www.newzimbabwe.com

BRICS เป็นอักษรย่อของกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วประกอบด้วย
B Brazil
R Russia
I India
C China
S South Africa
          ทั้ง 5 ประเทศกลุ่ม BRICS มีการพัฒนารวดเร็วมากจนประมาณปี พ.ศ. 2593 เศรษฐกิจของกลุ่ม BRICS รวมกันร่ำรวยมากกว่าประเทศที่ร่ำรวยในปัจจุบัน และ พื้นที่ประเทศทั้งห้ารวมกันแล้วมากกว่าหนึ่งในสี่ของแผ่นดินโลก จำนวนประชากรรวมกันมากกว่า 40% ของประชากรโลกอีกด้วย

          เมื่อกลางสัปดาห์ที่สองของเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2557 BRICS ได้ร่วมมือกันก่อตั้ง "ธนาคารเพื่อการพัฒนา" เช่นเดียวกับ "ธนาคารโลก หรือ IMF" ซึ่งนั่นก็คือคู่แข่งของธนาคารโลกได้เกิดขึ้นแล้ว ทำให้การผูกขาดทางด้านเงินทุนของธนาคารโลกที่มีกลุ่มประเทศตะวันตกผูกขาดอำนาจอยู่นั้นมีราคาต่อรองลดลง ซุ่งมันจะคอยจ้องฉกฉวยผลประโยชน์บนความเดือดร้อนของประเทศต่างๆ อยู่เป็นนิจ ในวันที่ 15 - 17 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมากลุ่ม BRICS ได้มีการจัดประชุมสุดยอดครั้งที่ 6 หรือ "BRICS SUMMIT" ที่ประเทศบราซิล บรรดาผู้นำ 5 ประเทศยักษ์ใหญ่ได้ร่วมกันแสดงจุดยืนในการก่อตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศครั้งนี้อย่างแข็งแกร่ง

          ทั้งนี้ สถาบันการเงินแห่งใหม่ ซึ่งจะมีชื่ออย่างไม่เป็นทางการในระยะเริ่มต้นว่า “New Development Bank” หรือ “NDB” ถูกระบุว่า จะมีเงินทุนแรกเริ่มราว 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 ล้านดอลลาร์ในอนาคต โดยที่รัฐบาลทั้งของบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ จะควักกระเป๋าจ่ายเงินสมทบเข้าสู่ธนาคารแห่งใหม่นี้ในสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน

          ขณะที่ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารหรือ “ซีอีโอ” คนแรกนั้น ที่ประชุมตกลงให้เป็นสิทธิ์ของอินเดีย ส่วนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของเอ็นดีบีจะอยู่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ของจีนในส่วนของข้อตกลงตั้ง “กองทุนฉุกเฉิน” นั้น ที่ประชุมสุดยอดที่บราซิลเห็นพ้อง ให้ก่อตั้งขึ้นด้วยเงินทุนเริ่มต้น 100,000 ล้านดอลลาร์ สำหรับรับมือความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น โดยรัฐบาลจีนจะรับหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของกองทุนที่ว่านี้ ด้วยวงเงินราว 41,000 ล้านดอลลาร์ ตามมาด้วยบราซิล อินเดีย และรัสเซียอีกชาติละ 18,000 ล้านดอลลาร์ ส่วนแอฟริกาใต้จะร่วมสมทบทุนราว 5,000 ล้านดอลลาร์
     
        จริงอยู่ที่ว่า อาจต้องใช้เวลาอีกกว่า 2 ปีกว่าที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่และกองทุนฉุกเฉินของ BRICS จะเริ่มดำเนินงานได้อย่างเป็นทางการ แต่ข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นก็ถือเป็น “ความหวังใหม่” สำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่อาจได้มีโอกาสในการปลดแอกตัวเองจากการครอบงำของประเทศร่ำรวยในโลกตะวันตกที่ผูกขาดครองอำนาจในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกมาช้านาน และเชื่อว่าการที่ประเทศกำลังพัฒนาจะผนึกกำลังกัน “เลิกง้องอนตะวันตก” คราวนี้ คงสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับสหรัฐฯและยุโรปไม่น้อยทีเดียว

ส่วนหนึ่งเรียบเรียงโดย xsci
manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9570000081260
http://th.wikipedia.org/wiki/BRICS

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

บัคมิสซาย Buk-M1 anti-aircraft missile system

Buk-M1 anti-aircraft missile system 
ระบบบัคมิสซาย (Buk missile system) อยู่ในกลุ่มระบบมิซายพื้นสู่อากาศพิสัยกลาง สามารถติดตามเป้าหมาย 10-24,000 เมตร ถึง 50 กิโลเมตร ที่พัฒนาขึ้นมาโดยสหภาพโซเวียตรับช่วงโดยรัสเซีย ดีไซน์เป็นจรวดสำหรับทำลายเฮลิคอปเตอร์, UAV, และเครื่องบินรบอื่นๆ ได้หลากหลาย

ประเทศที่ประจำการ
Azerbaijan, Belarus, Cyprus, Egypt, Finland, Georgia, India,  North Korea,  People's Republic of China, Russia, Syria, Ukraine, Vietnam, Venezuela

ประเทศไทยก็มีแนวโน้มสูงมากที่จะนำมาประจำการและอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

References: en.wikipedia.org/wiki/9K37_Buk#Operators
เรียบเรียง xsci

วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โรคลีเจียนแนร์ โรคเครื่องปรับอากาศ หรือโรคผึ่งเย็น (Legionnaires disease)

ลักษณะเชื้อโรคลีเจียนแนร์ 
ภาพจากhttp://en.wikipedia.org/wiki/Legionnaires'_disease
โรคลีเจียนแนร์ (Legionnaires disease) หรือโรคจากเครื่องปรับอากาศเรียกว่าเป็นโรคที่ใกล้ตัวมากเพราะหลายคนต้องทำงานใช้ชีวิตอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่กับความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้ได้ตลอดเวลา อาการที่เกิดจากโรคนี้ก็คือปอดบวม โรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า "ลีจิโอเนลลา" เป็นจำพวกแบคทีเรียแกรมลบ (Gram-negative bacteria) ซึ่งก่อให้เกิดอาการอักเสบเมื่อติดเชื้อ โดยลักษระของโรคมี 2 แบบคือ ชนิดรุนแรงเรียกโรคปอดอักเสบลีเจียนแนร์ (Legionnaires' disease) ชนิดไม่รุนแรงเรียกว่าไข้ปอดเตียก  (Pontiac fever)

เชื้อลีจิโอแนลลา (Legionella) ปัจจุบันตรวจพบแล้ว 43 สปีชีส์ 65 ซีโรกรุ๊ป แต่ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์บ่อยที่สุดคือ ลีจิโอแนลลา นิวโมฟิลา (Legionella pneumophila) ซึ่งตรวจพบแล้ว 18 ซีโรกรุ๊ป เชื้อดังกล่าวนี้พบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำที่มีอุณหภูมิประมาณ 32 - 45 องศาเซลเซียส สามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายเดือนในสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้นสูง และแบ่งตัวในที่ ที่มีสาหร่ายและอินทรีย์วัตถุ

เมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. 2549 ได้พบโรคที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 6 ราย หลังจากกลับจากท่องเที่ยวภูเก็ตแล้วป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ หลังจากตรวจพบว่าเป็นโรคเดียวกันกับที่เคยเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กับทหารผ่านศึกในเมืองฟิลาเดเฟียสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2519 โรคนี้ได้ชื่อมาจากการพบครั้งนั้นว่า โรคสหายสงคราม แต่ปัจจุบันได้พบว่าต้นเหตุแหล่งสะสมเชื่ออยู่ที่เครื่องปรับอากาศจึงได้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โรคเครื่องปรับอากาศ และโรคผึ่งเย็น และสามารถพบได้ในแหล่งน้ำนิ่งเช่น หอผึ่งเย็นของเครื่องปรับอากาศที่ใช้กันในศูนย์การค้า โรงแรม และโรงพยาบาล หรืออาคารใหญ่ๆ และยังพบว่าในอ่างน้ำวน น้ำแร่ เครื่องทำน้ำร้อน ฝักบัวอาบน้ำที่ไม่ได้ดูแลทำความสะอาดก็เป้นแหล่งที่อยู่อาศัยของเชื้อนี้เป็นอย่างดี

การติดเชื้อโรคนี้เกิดขึ้นได้ง่ายมาก โดยการสูดหายใจ เอาเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในละออง ฝอยของน้ำ เช่น น้ำจากหอฝึ่งเย็น (Colling Towers) ของระบบปรับอากาศ จากการใช้ฝักบัวอาบน้ำ จากอ่างน้ำวน เครื่องช่วยหายใจ หรือแม้แต่น้ำพุสำหรับตกแห่งอาคารสถานที่ต่างๆ แต่ยังไม่พบการติดต่อจากคนสู่คน

ระยะอาการของโรค
1. โรคลีเจียร์แนร์ส่วนใหญ่จะปรากฏอาการภายใน 5 - 6 วันหลังได้รับเชื้อ แต่อาจอยู่ในช่วง 2 - 10 วัน (ชนิดรุนแรง)
2. โรคไข้ปอนเตียกมักจะมีอาการภายใน 24 - 48 ชั่วโมงหลังได้รับเชื้อ แต่อาจอยู่ในช่วง 5 - 66 ชั่วโมง (ชนิดไม่รุนแรง)

โดยมีลักษณะอาการดังนี้
1. อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (Flu-like illness) คือเริ่มด้วยปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อ
2. มีไข้สูง (39 - 40) องศาเซลเซียส หนาวสั่น คลื่นไส้อาเจียน อาจมีอุจจาระร่วง ไอแห้งๆ
3. ในกรณีที่เป็นไข้ปอนเตียกมักจะหายภายใน 2 - 5 วัน แม้จะไม่ได้รับการรักษา
4. มีอาการปอดอักเสบและลามไปที่ปอดทั้งสองข้าง ทำให้การหายใจล้มเหลวและตายในที่สุด

แม้ว่าเราจะพยายามใช้ชีวิตให้ปลอดภัยที่สุดแต่สิ่งที่อาจคาดไม่ถึงก็อยู่ใกล้ตัวจนเกินที่จะหนีไปไหนได้ เพราะฉะนั้นนอกจากเราจะต้องดูแลตัวเองให้ปลอดโรคแล้ว ผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ก็ต้องใส่ใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะกระทบต่อชีวิตคนโดยรวมโดยที่เขาเหล่านั้นไม่รู้ตัวและไม่อาจปกป้องตัวเองได้

เรียบเรียงโดย xsci
credit : en.wikipedia.org/wiki/Legionnaires'_disease

วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อิสราเอลกับแผ่นดินพันธสัญญาปาเลสไตน์ - israel palestine

แผนที่แสดงการขยายตัวของอิสราเอลในดินแดนปาเลสไตน์
ภาพจากที่นี่ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่อิสราเอลและปาเลสไตน์จำนวนมาก
http://sabbah.biz/mt/archives/2011/09/24/palestine-israel-map-2011/

เมื่อ 4,000 ปีก่อนคริตกาล ยิวเป็นชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนไร้แผ่นดินหลักอยู่อาศัย จึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ฮิบรู" หมายถึง เผ่าเร่ร่อน แต่เมื่อประชากรของเผ่าเพิ่มมากขึ้นหัวหน้าเผ่าจึงมีความคิดว่าจะทำอย่างไรให้เผ่ามีอาหารพอกินไม่ต้องย้ายถิ่นเรื่อยไปอย่างที่เป็นอยู่ หัวหน้าเผ่าจึงบอกกับประชากรของตนว่ามีพระเจ้ามาหาตนและมอบแผ่นดินแห่งพันธสัญญาให้ที่แห่งนั้นคือ "แผ่นดินปาเลสไตน์" และพระเจ้าที่ว่านั้นก็คือต้นกำเนิดแห่งศาสนายูดาหรือยิว

เส้นทางที่ยิวอพยพจาก แคว้นอูร์ (Ur) สู่คานาอัน  (CANAAN)

แคว้นคานาอัน (CANAAN) แผ่นดินแรกของยิว
สามารถลำดับไทม์ไลน์ชนชาติยิวได้ดังนี้
- ยิวเป็นชนเผ่าเลี้ยงสัตว์อพยพเร่ร่อนในแถบ เมืองเออร์ หรืออูร์ (Ur) ใน แคว้นคาลเดีย ซึ่งตั้งอยู่แถบเมโสโปเตเมีย ได้พบพระเจ้าแห่งยิวที่เมืองอูร์ และพระเจ้าให้เดินทางไปอยู่ในดินแดนแห่งพันธสัญญาคือแคว้น คานาอัน
- ศาสนายิวแห่งชนชาติยิวรุ่งเรืองมากถึง 700 ปี ในช่วงที่ยิวมีแผ่นดินเป็นของตนเองที่แคว้นคานาอัน CANAAN
- พระเจ้าโซโลมอนกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของชนชาติยิวสวรรคตในปี 379 ก่อนพุทธศักราชยิวได้แตกเป็น 2 อาณาจักร อาณาจักรทางเหนือเรียกว่า "อิสราเอล" ส่วนอาณาจักรทางใต้เรียกว่า "ยูดาห์" เมื่อแบ่งเป็น 2 อาณาจักรยิวเริ่มอ่อนแอ 200 ปีหลังจากสิ้นสมัยพระเจ้าโซโลมอน อาณาจักรอิสราเอลก็ตกอยู่ในอำนาจปกครองของอัสซีเรียในปี 178 ปีก่อนพุทธศักราช
- ส่วนอาณาจักรยูดาห์ประคองตัวมาได้ 135 ปี ก็ตกเป็นเชลยของบาบิโลนในปี 43 ปี ก่อนพุทธศักราชและปกครองยิวอยู่ 40 ปี
- บาบิโลนก็ตกเป็นเมืองขึ้นของเปอร์เซียในปีที่ 3 ก่อนพุทธศักราช ยิวก็ตกเป็นของเปอร์เซียโดยอัตโนมัติ
- บาบิโลนรบแพ้กรีกในปี พ.ศ. 210 ยิวก็ตกเป็นเชลยของกรีกโดยอัตโนมัติ
- กรีกรบแพ้ซีเรีย ยิวก็ตกเป็นเชลยของซีเรียโดยอัตโนมัติ
- ซีเรียรบแพ้โรมัน ยิวก็ตกเป็นเชลยของโรมันโดยอัตโนมัติ
- โรมันไล่ยิวออกไปจากแผ่นดินใน ค.ศ. 135 และเรียกชื่อเมืองใหม่แห่งนี้ว่า Palaestina
- และนับแต่นั้นชนชาติยิวก็ไม่ได้อยู่ในดินแดนแห่งพันธสัญญาอีกต่อไป และด้วยความที่ ยิวยังถือตัวในความเป็นยิว คือ เป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือก ได้ก่อให้เกิด ขบวนการไซออนิสต์ Zionism หรือขบวนการคืนสู่มาตุภูมิ เพื่อรวบรวมยิวที่ได้กระจัดกระจายออกไปนานนับศตวรรษให้กลับมาครองถิ่นฐานเดิม ด้วยการจุดประกายขบวนการนี้โดย ดร.ธีโอดอร์ เฮอซึล (Theodor Herzl) นักเขียนชาวเวียนนา ผู้เขียนหนังสือ รัฐของชาวยิว หลังจากหนังสือเล่มนั้นออกมาได้ 1 ปี ดร.ธีโอดอร์ เฮอซึล ได้จัดให้เปิดประชุมสากลขบวนการไซออนนิสต์ ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 50 ปี หลังจากการประชุมครั้งนั้น ก็เกิดประเทศอิสราเอลขึ้นมาอีกครั้งบนดินแดนแห่งพันธสัญญา แคว้นคานาอัน หรือประเทศอิสราเอลปัจจุบัน

แต่หากยึดถือประวัติศาสตร์เป็นตัวชี้ว่าแผ่นดินไหนเป็นของใคร แผ่นดินไทยคงเป็นของเขมรไปไม่น้อย หรือเป็นของอาณาจักรล้านนา หรือศรีวิชัย หรือของใครๆ  ที่เคยครอบครองมาก่อนที่เมืองที่มีกำลังทหารเหนือกว่าไปยึดมาได้ ทุกประเทศบนโลกนี้ล้วนมีเผ่าพันธ์ุเดิมอยู่มาก่อน

++++++++++++++++++
ตามคัมภีร์ไบเบิล (ซึ่งบันทึกก่อนเกิดปัญหาอิสราเอล-ปาเลสไตน์)   เยรูซาเรมของอิสราเอลเกิดก่อนมาแล้วพร้อมศาสนายูดาร์ระหว่าง 1500-1800  ปีก่อนคริสต์กาล   คำว่าปาเลสไตน์เพิ่งเกิดขึ้นทีหลังเมื่อโรมันเข้ายึดครองเยรูซาเลมและไล่ยิวออกไปใน ค.ศ.  135   และเรียกชื่อเมืองใหม่ว่า  Palaestina     บริเวณนั้นมีกลุ่มชนทั้งสองเขื้อชาติ และ ชนเผ่าอื่นๆ  อาศัยร่วมกันอยู่แต่เดิมมาแล้วตั้งแต่ 2000 ปีก่อนคริสต์กาล ศาสนนา Judaism ของชาวยิวเกิดก่อน คริสต์  แล้วถึงตามมาด้วยอิสลาม

แม้เมื่อเกิดศาสนาคริสต์ขึ้นมาแล้ว   ช่วง 300 ปีหลังคริสต์คนแถวนั้นก็ถือศาสนาคริสต์หรือยูดาร์เป็นหลัก จนเมื่ออาหรับเข้ายึดครองบริเวณนั้นเมื่อปี 600 หลังคริสต์ศวรรษต่อมาและยึดครองอยู่ยาวจนถึงปี 1900  ที่ทำให้กลุ่มคนบริเวณนั้นส่วนใหญ่กลายเป็นนับถืออิสลามไป   คล้ายๆ กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถิ่นไทยเรา   ที่แต่เดิมนั้นอินโดนีเซีย   มาเลย์เซียก็นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่จนกระทั่งมีการเริ่มติดต่อค้าขายกับพ่อค้าอาหรับทางเรือและเริ่มการนำเข้าศาสนาอิสลามจนกลายเป็นประเทศอิสลามไปในที่สุด

ฉะนั้นที่เข้าใจกันว่าการก่อตั้งรัฐอิสราเอลโดยการเริ่มต้นของอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ว่าไปตั้งในปาเลสไตน์จึงไม่ถูกต้อง    เพราะยิวก็เริ่มต้นอยู่ที่นั้นมาพร้อมๆ กับปาเลสไตน์จึงมีสิทธิสมควรที่จะได้รับเพียงแต่ว่าเมื่่อชนส่วนใหญ่บริเวณนั้นเป็นมุสลิมไปเสียแล้ว ชนชาวยิวที่มีศาสนาเป็นของตนเองเหมือนกันกลายเป็นดินกลางทะเลทราย

ประวัติย่อของสตีฟ จ็อบส์ a brief history of steve job

          สตีฟ จ็อบส์ เสียชีวิตเมื่อ 5 ตุลาคม 2011  ด้วยวัย 56 ปี อัจฉริยภาพของสตีฟ จ็อบส์ เทียบได้กับ โธมัส อัลวา เอดิสัน และ เฮนรี่ ฟอร์ด ผู้สร้างผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำรงชีวิตของเรา
          ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนโลกของสตีฟ จ็อบส์ เริ่มจากการสร้างคอมพิวเตอร์ Apple I และ นับจากนั้นก้าวที่ยิ่งใหญ่คือ Apple II ในตอนปลายของยุค 1980-1980 โดยสามารถป้อนคำสั่งจากคีบอร์ด และป้อนคำสั่งจากเมาส์โดยคลิ๊กที่กราฟิกบนหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยตรง และนั่นได้กลายเป็นมาตรฐานของคอมพิวเตอร์ในยุคถัดมา และปัจจุบัน สตีฟ จ็อบส์ ไม่ได้หยุดเพียงแค่นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพียงเท่านั้นแต่ได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมภาพยนต์ อุตสาหกรรมเพลง อุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ และอุตสาหกรรมแท็บแล็ต
           ซึ่ง ipod เป็นตัวเปิดปรากฏการใหม่ โดยขายได้มากกว่า 300 ล้านเครื่อง และ iphone ก็ได้สั่นสะเทือนและเปลี่ยนแปลงวงการโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสตีฟ จ็อบส์ ต้องการทำให้เป็น "ดิจิตอลฮับ" ซึ่งสิ่งที่สร้างความโดดเด่นให้ iphone ก็คือคีบอร์ดดิจิตอลบนจอภาพและนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้จอภาพมีขนาดใหญ่ขึ้น การเปิดตัว iphone ทำให้เกิดปรากฏการสาวกของ apple ยอมเข้าแถวค้างคืนเพื่อรอซื้อผลิตภัณฑ์ iphone ซึ่งสามารถขายได้ถึง 500,000 แสนเครื่องในสัปดาห์แรก และเหตุการณ์เดียวกันได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเปิดตัวแทบแลต ipad ในเดือนมกราคม 2010 สามารถขายได้ถึง 3,000,000 เครื่องภายในเวลา 80 วัน หลังจากวางตลาดถัดมาเมื่อเปิดตัว ipad2 ในเดือนมีนาคม 2011 บริษัทได้รายงานว่ายอดขายทั่วโลกทะลุ 15 ล้านเครื่อง และในเดือนมิถุนายน 2011 ได้เปิดตัว icloud เพื่อเป็น "ฮับ" ของสื่อมีเดียทั้งหลายต่อจาก "ดิจิตอลฮับ"
          สตีฟ จ็อบส์ เกิดจากพ่อและแม่ที่ไม่ตั้งใจจะมีลูก คือ อับดุลฟัตตะห์ "จอห์น" จานดาลี เชื้อสายมุสลิมจากซีเรีย อ.ช่วยสอนวิชารัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน กับผู้เป็นแม่คือ โจแอน ซีเบิล ชาวเยอรมันอพยพ อายุ 23 ปี เมื่อสตีฟ จ็อบส์ คลอดในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 1955 แม่ของสตีฟ จ็อบส์ ได้มอบให้ครอบครัวพ่อ แม่ บุญธรรม ที่เรียนไม่จบชั้นมัธยมคลั่งไคล้เครื่องจักรกลชื่อ พอล และมี คลาร่า ภรรยาเป็นนักบัญชีทั้งสองได้ตั้งชื่อให้ลูกบุญธรรมว่า สตีฟ พอล จ็อบส์

วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ขัอควรรู้เกี่ยวกับประกันสังคม Thai Social Insurance

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- ได้รับสิทธิต่อเมื่อส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการเจ็บป่วย
- ผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามบัตรรับาองสิทธิ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จนสิ้นสุดการรักษา
กรณีไม่เข้า ร.พ. ตามบัตร (เบิกได้เฉพาะกรณีฉุกเฉินและอุบัติเหตุเท่านั้น) (ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

 เข้า รพ. ของรัฐ
1. ผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริง
2. ผู้ป่วยใน สามารถเบิกค่ารักษาพยายาลได้เท่าที่จ่ายจริงภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

เข้า รพ. เอกชน
1. ผู้ป่วยนอก เบิกค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาท แต่สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ได้เกินกว่า 1,000 บาทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้แก่
1.1 การรับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาทต่อยูนิต
1.2 สารต่อต้านพิษจากเชื้อบาดทะยักชนิดทำจากมนุษย์เท่าที่จ่ายไม่เกิน 400 บาท/ราย
1.3 ค่าวัคซีน / เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
**Rabies Vaccine เฉพาะเข็มแรกเท่าท่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท
**Rabies antiserum ERIG เฉพาะเข็มแรก เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 8,000 บาท
1.4 อัลตร้าซาวด์กรณีฉุกเฺฉินเฉียบพลันในช่องท้อง เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาท
1.5 CT SCAN เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,000 บาท, MRI SCAN เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 8,000 บาท ทั้งนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
1.6 การขูดมดลูก เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,500 บาท เฉพาะภาวะตกเลือดหลังจากการคลอดหรือการแท้งบุตร
1.7 ค่าฟื้นคืนชีพรวมค่ายาและอุปกรณ์ เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,000 บาท
1.8 อยู่ในห้องสังเกตุอาการตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท