วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ชื่อ ตำแหน่งงาน/อาชีพเป็นภาษาอังกฤษ

accountant สมุหบัญชี
bank teller พนักงานรับจ่ายเงินธนาคาร
bank manager ผู้จัดการธนาคาร
priest  นักบวช
farmer ชาวนา
miner คนขุดแร่
shepherd คนเลี้ยงแก
bookseller คนขายหนังสือ
clerk เสมียน
employee พนักงาน
salesperson พนักงานขาย
shop assistant ผู้ช่วยประจำร้าน
babysitter คนรับจ้างดูแลเด็ก
caretaker คนเฝ้าบ้าน
nanny พี่เลี้ยง
obstetrician สูติแพทย์
astronaut นักบินอวกาศ
chemist นักเคมี
scientist นักวิทยาศาสตร์
technician ช่างเทคนิค
butler หัวหน้าคนใช้
chauffeur คนขับรถ
gardener คนสวน
housecleaner พนักงานทำความสะอาด
maid แม่บ้าน
servant คนใช้
instructor อาจารย์
professor ศาสตราจารย์
pupil นักเรียน
student นักเรียน
teacher อาจารย์
tutor ครูสอนพิเศษ
barber ช่างตัดผม
hairdresser ช่างแต่ง-ตัดผม
hairstylist ช่างออกแบบทรงผม
jeweler คนขายอัญมณี
shoemaker ช่างทำรองเท้า
tailor ช่างตัดเสื้อ
watchmaker ช่างทำนาฬิกา
author นักประพันธ์
copy editor บรรณาธิการ
journalist นักหนังสือพิมพ์
photographer ช่างถ่ายรูป
photo journalist นักข่าวตากล้อง
writer นักเขียน
baggage handler พนักงานขนย้ายกระเป๋า
copilot ผู้ช่วยนักบิน
customs officer เจ้าหน้าที่ศุลกากร
flight attendant พนง.ต้อนรับบนเครื่องบิน
navigator ผู้นำทาง
pilot นักบิน
ticket taker พนักงานดูแลเรื่องตั๋ว
travel agent  ตัวแทนการท่องเที่ยว
firefighter พนักงานดับเพลิง
police officer ตำรวจ
politician นักการเมือง
postal worker เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์
sanitation engineer วิศวกรสุขาภิบาล
soldier ทหาร
attorney อัยการ
bailiff พนักงานส่งหมาย, พนักงานยึดทรัพย์สิน
court clerk เสมียนในศาล
court reporter คนพิมพ์คำให้การ
guard ยาม
judge ผู้พิพากษา
jury foreman หัวหน้าคณะลูกขุน
lawyer ทนายความ
translator  นักแปล
bus driver พนักงานขับรถโดยสาร
cab driver พนักงานขับรถแท็กซี่
courier พนักงานขับรถส่ง-รับของ
driver พนักงานขับรถ
forklift operator พนักงานขับรถยกของ
taxi driver พนักงานขับรถแท็กซี่
truck driver พนักงานขับรถบรรทุก
admiral พลเรือเอก
boatswain พันจ่าดูแลเรือ
captain กัปตัน
fisherman คนหาปลา
petty officer ทหารเรือชั้นจ่า
mariner กะลาสี
sailor กะลาสี
seaman กะลาสี
seaman apprentice กะลาสีฝึกหัด
builder ช่างก่อสร้าง
carpenter ช่างไม้
electrician ช่างไฟฟ้า
laborer กรรมกร
engineer วิศวกร
mechanic ช่างเครื่อง
painter ช่างทาสี
plumber ช่างประปา
architect สถาปนิก
civil engineer วิศวกรโยธา
dentist หมอฟัน
doctor แพทย์
nurse นางพยาบาล
pediatrician ผู้ชำนาญโรคเฉพาะเด็ก
physician แพทย์
physician's assistant ผู้ช่วยแพทย์
psychiatrist ผู้ชำนาญด้านโรคจิต
psychologist นักจิตศาสตร์
surgeon ศัลยแพทย์
veterinarian  สัตวแพทย์
actor นักแสดง
actress นักแสดง (หญิง)
dancer นักเต้น
director ผู้กำกับ
master of ceremonies พิธีกร
model นางแบบ, นายแบบ
producer ผู้สร้าง
singer นักร้อง
stage hand คนยกฉาก
baker คนทำขนมปัง
bartender คนชงเหล้า
butcher คนขายเนื้อ
chef พ่อครัว
cook คนครัว
dishwasher พนักงานล้างจาน
host / hostess พนักงานรับรองแขก
restaurateur เจ้าของภัตตาคาร
sous-chef ผู้ช่วยพ่อครัว
waiter/waitress พนักงานเสิร์ฟ
businessman นักธุรกิจ
consultant ที่ปรึกษา
data entry operator พนักงานคีย์ข้อมูล
executive assistant ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
file clerk เสมียนดูแลเอกสาร
office manager ผู้จัดการสำนักงาน
office worker พนักงานประจำสำนักงาน
receptionist พนักงานต้อนรับ
secretary เลขานุการ
supervisor ผู้อำนวยการ
shorthand typist  พนักงานพิมพ์ชวเลข